8 Days 7 Nights 07-14 March 2019 Kunming- Luoping- PuzheHei -Yuan Yang -Jianshui